Ostatnie transakcje

 • Cena £Wielkość(BTC)Data(UTC)

    

 

 
 • C (24h) 
 • C (24h) 
 • MAX 
 • MIN 

Transakcja rynku

Limit

Wolumen 0.1~100

Wykorzystana marża: 0.00000000 BTC

Cena zlecenia or ≤

Wolumen

Wykorzystana marża: 0.00000000 BTC
Otwarte zamówienia Ograniczone zamówienia Zysk i strata w ciągu dnia
Kalkulator transakcji Ostatnie transakcje
Produkcje Kierunek Czas otwarcia Numer pozycji Wolumen Cena otwarcia Piziom Stop Loss Poziom Take Profit Aktualna cena Zainteresowanie Zmiana Operacja
Produkcje Kierunek Czas otwarcia Numer pozycji Wolumen Cena otwarcia Piziom Stop Loss Poziom Take Profit Aktualna cena Operacja
Produkcje Kierunek Cena otwarcia Wolumen Data zamknięcia Cena zamknęcia Nr zamówienia zamkniętego Zmiana

Zmiana:

----------

Wskaźnik marży:

----

 • Saldo portfela:

  ----------
 • Kwota kredytu:

  ----------
 • Wykorzystana marża:

  ----------
 • Wartość netto konta:

  ----------
 • Przymusowa likwidacja:

  ----------
 • Dostępna marża:

  ----------
Sukces transakcji
Numer pozycji:
Czas handlu:
Produkcje:
Cena transakcji:
Wolumen:
Wykorzystana marża:  BTC
Zamknięcie rachunku zysków i strat:  BTC
Prowizje:
(Bez opłaty za symulację)
Udało się złożyć zlecenie
Nr zamówienia:
Produkcje:
Czas zlecenia:
Cena zlecenia:
Wolumen:
Oczekiwana marża:

Take profit:

Stop loss:

Expected P/L:

0/0

Zamknij
Produkcje :

BTC/USDT

Wolumen :
Zmiana :

Czy chcesz anulować zlecenie?

Kalkulator P/L
Kalkulator marży
Kierunek
Wybierz walutę:

Cena otwarcia:
Cena zamknęcia:
Wolumen:
Ustaw dni:
Zysk/Strata:

0.00000000 BTC

Rentowność:

0.00 %

Wymagana kwota (margines):

0.00000000 BTC

Prowizja Sieci:

0.00 BTC

Zainteresowanie:

0.00 BTC

Wybierz walutę:

Wolumen:
Margines zawodu:

0.00000000 BTC

Kursy wymiany w czasie rzeczywistym:

BTC/BTC

Price:8786