การค้าล่าสุด

  • ราคา
  • ขนาด(BTC)
  • เวลา(UTC)
  • 24h chg

  • 24h chg%

  • 24h high

  • 24h low

  • ตลาด
  • กำลังดำเนินการ

  จำนวน0~0

  มาร์จิ้นที่ใช้แล้ว: 0.00000000BTC

  ราคา≥0or≤0

  จำนวน0~0

  มาร์จิ้นที่ใช้แล้ว: 0.00000000BTC

  • ซื้อ
  • ขาย
  • รายการที่รอไว้
  • ลิสรายการ
  • กำไรขาดทุนวันนี้
  • สินค้า
  • ทิศทาง
  • เวลาเปิด
  • ตำแหน่งตัวเลข
  • จำนวน
  • ราคาเปิด
  • หยุดขาดทุน
  • ได้กำไร
  • ปัจจุบัน
  • ดอกเบี้ยรายวัน
  • จำนวนจุดลอยตัว P/L
  • การแสดงผล
  • จำนวนจุดลอยตัว P/L

   0.00000000

  • มาร์จิ้นแบ่งเฉลี่ย

   0.00%

  • งบบัญชี:

   0.00000000

  • ค่าบัญชี:

   0.00000000

  • มาร์จิ้นที่ถูกใช้:

   0.00000000

  • จำนวน Redit:

   0.00000000

  • การบังคับชำระหนี้:

   0.00000000

  • มาร์จิ้นที่ใช้ได้:

   0.00000000